Canvi de titularitat

Per poder gestionar un canvi de titularitat pot omplir el següent formulari o bé presentar-se en les nostres oficines amb la documentació següent:

  • Còpia DNI/NIF
  • Còpia Escriptura Propietat Compra-Venda / Certificat de defunció

Formulari de sol·licitut de canvi de titularitat

TITULAR DEL CONTRATE

Num. Contrate

Nom i cognoms

NIF/CIF

Direcció suministrament

Còdic postal

Població

DADES DEL NOU TITULAR

Nom i cognoms

NIF/CIF

Telèfon de contacte

Email

Direcció correspondència

Còdic postal

Població

 

ADJUNTAR ELS SOL·LICITATS SEGONS CADA CAS


CAS Nº 1 (COMPRA-VENDA)

Adjuntar nova escriptura

Fotocòpia DNI del nou titular
CAS Nº2 (DEFUNCIÓ)

Còpia certificat defunció

Fotocòpia DNI del nou titular

 

He llegit i accepto el text de protecció de dades